Şehit Gazi Sen Kültür
 • Editör
 • 09.07.2021

Bakanlıktan yapılan GENEL AÇIKLAMA                  :

 

 1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç yazının tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (yazının tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmayacaktır. 
 2. Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesi ile yerleşim yeri belgesinin yazının tebliğ tarihi veya sonrasına ait olması.)
 3. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 5. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.

 

            GETİRİLECEK BELGELER

 1. Form Dilekçe (indirmek için tıklayınız)
 2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, (*) (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
 4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
 5. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği, (*)
 6. Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)), (Folklor Araştırmacısı, Arkeolog olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)  
 7. Yazının tebliğ tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden de alınabilir)
 9. 6 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)
 10. Mal Bildirimi (indirmek için tıklayınız) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak doldurulacak ve aday tarafından ilgili bölüm imzalanacaktır.)
 11. Güvenlik Soruşturması Formu (indirmek için tıklayınız) (2 nüsha aday tarafından bilgisayar ortamında doldurulacak.) (**)

 

(*) Yukarıda (3) ve  (5)  numaralı sıralarda yer alan belgelerin fotokopileri, belgenin aslının ibraz edilmesi halinde, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Genel Müdürlüğünce başvuru esnasında, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından onaylanabilecektir. 

Ancak, bulunulan yerdeki Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

(**) Güvenlik soruşturması formunun eksiksiz olarak silinti, kazıntı, karalama yapmadan 2 adet bilgisayar ortamında doldurulup fotoğraf yapıştırılması ve imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

NOT: COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başvuruların posta yolu ile yapılması tercih edilmekte olup postada yaşanacak aksaklıklar göz önüne alınarak evrak teslimine ilişkin takibin makul bekleme süresi sonunda aşağıda belirtilen iletişim numaralarından yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:         

Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü                 0312 470 88 50-53-54-8932

Kaynak: https://pgm.ktb.gov.tr/TR-286621/3713-sayili-kanunun-ek-1-inci-maddesi-hukumleri-geregin-.html