Şehit Gazi Sen Kültür
  • Editör
  • 13.12.2021

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine göre;

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği, eğitim kurumlarında ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

Geçmişte çaycı, hademe, odacı gibi isimlerle anılan bu sınıfa zamanla eğitimlerini tamamlayarak lise, üniversite mezunları bu sınıfın eğitim düzeyini arttırmış, hatta içlerinden binlercesi amirlerinin eğitim düzeyini bile geride bırakmışlardır.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında günümüzde artık kurumların Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçmesiyle birlikte, çalıştıkları kurumlarda birkaç üniversite bitiren, yüksek lisans mezunu olan ve doktorasını yapan binlerce çalışanın olduğu bu sınıfta, kurumdan kuruma farklılık gösteren Görevde Yükselme Sınavlarının bazı kurumlarda iki yılda bir, on yılda bir, yirmi yılda bir, bazısında ise hiç yapılmamış olması bu çalışanların gerek sosyal hayatlarında gerek çalışma hayatlarında birçok olumsuz durumla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Kamunun kanayan yarası olarak bilinen Yardımcı Hizmetler Sınıfının 60 yıla yakındır hiçbir düzenleme yapılmaması, seçimlerde siyasilerin, toplu sözleşmede ise malum yetkili sendikaların vaadi haline gelmiştir.

Bu sınıfın kaldırılması ve bu sınıf çalışanlarının Genel İdari Sınıfına alınması için verilen kanun teklifleri bekletilmektedir.

Yardımcı hizmetli sınıfının bir an önce kaldırılması ve kamunun kanayan yarası olmaktan çıkması zaruriyyat haline gelmiştir.

Fikret ÖZMEN

Şehit Gazi Sen Kültür Genel Başkanı