Şehit Gazi Sen Kültür
  • fikretozmen
  • 08.08.2022

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile 29/07/2022 tarih ve 05 sayılı genel kurul kararına istinaden 20/08/2022 tarihinde  10:00 – 15:00 Saatleri arasında Balgat Mahallesi Ziyabey Caddesi No:75/5 Çankaya Ankara adresinde Tüzük değişikliğini içeren olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına, belirtilen tarih ve saatte  yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde 21.08.2022 tarihinde, aynı adreste ve aynı saatte  seçimli olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Divan Heyetinin oluşturulması

4-Tüzük Değişikliğini içeren maddelerinin görüşülmesi

5-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

6-Dilek ve temenniler

7-Kapanış