Event Etkinlik Takvimi
Link Hava Durumu

AYM ÖNÜNDE MUM IŞIĞINDA ADALET ARAYACAĞIZ

AYM ÖNÜNDE MUM IŞIĞINDA ADALET ARAYACAĞIZ
Sendikal örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran %2 barajı ile çalışanların sendikal tercihlerine müdahale edilmiş, ilgili düzenleme Ocak ayında AYM’ye götürülmüş olmasına rağmen hala sonuca ulaşılamamıştır.
AYM Genel Kurul gündemine 11 aydır gelmemiş olan bu değişiklik yüzbinlerce kamu çalışanını mağdur ettiği gibi sendika seçme özgürlüğünü de ortadan kaldırmıştır.
İmzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmelere, anayasamıza ve kanunlarımıza aykırı olan bu düzenleme bir an önce genel kurul gündemine alınıp karara bağlanmalıdır.
Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu olarak karar alınana kadar her Pazartesi saat:12.30’da mum ışığında Anayasa Mahkemesi önünde ADALET arayacağız…
Adalete ışık ol, bir mum da sen yak…