Event Etkinlik Takvimi
Link Hava Durumu

Anayasa Mahkemesi %2 Sendikal Baraj Kararı

Anayasa Mahkemesi,  mevzuata ve hukuka uygun kararını vermeli kamu çalışanların sendikal özgürlüğünü kısıtlayan, sendikaları yok etmeyi hedefleyen düzenlemeyi gündemden kaldırmalıdır. Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada,  kısıtlayıcı bir kriter getirilmesi sendikal özgürlüğe bir müdahale niteliği taşıdığı gibi, aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, "toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde" eşitsizlik yaratacağı  apaçık ortadadır.  Dava konusu düzenlemede, 2024-2025 yılı toplu sözleşme ikramiyesinden yararlandırmaya ilişkin söz konusu  mevzuata ve hukuka uygun bulunmamaktadır.


4688 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan, kamu görevlileri arasında ayrım yapılmayacağını açıkça belirtmektedir. 
İlgili maddenin farklı yorumlanarak toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişkin, üye olunan sendikalar açısından, “toplam kamu görevlisi sayısının en az %2’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar’’ şeklinde kriter getirilmesi  sendikalar arasında ayrıma yol açmaktadır. 
Sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının dışına çıkılmasının, üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşımaktadır.


Aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle "toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde" eşitsizlik yaratması çalışma barışını da olumsuz yönde etkilemektedir, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 
Bu itibarla Anayasa Mahkemesinin bugün vereceği kararında kamu çalışanlarının özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıracağı gibi saltanat sendikacılığının önünü kapatacaktır.

Şehit Gazi kültür Sendikası olarak bugüne kadar bize inanan ve dik duruş sergileyen tüm üyelerimize teşekkür eder, haklı davamızda sonuna kadar mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz.